Farbiarske skúšky malých plemien

30.10.2014 19:38

Farbiarske skúšky malých plemien - PZ Cedroň Čápor

Dňa 25. 10. 2014 som sa s mojou sučkou Beky z Fikovho dvora zúčastnil farbiarskych skúšok malých plemien, ktoré usporiadala Okresná organizácia SPZ Nitra v spolupráci s PZ Cedroň Čápor. Skúšky sa konali v krásnom prostredí, počasie vyšlo na jednotku a znovu sme sa stretli s našimi priateľmi. Panovala priateľská nálada a rozhodcovskému zboru nič neuniklo. Na týchto skúškach sa predviedol i odchovanec mojej chovateľskej stanice Brit z Fikovho dvora pod vedením Filipa Chalániho.

Beky z Fikovho dvora - I. cena (95 bodov) a Brit z Fikovho dvora II. cena (90 bodov)