Lesné skúšky malých plemien - Trnovec nad Váhom

18.07.2014 09:40

Dňa 08. 06. 2014 som sa zúčastnil Lesných skúšok malých plemien, ktoré sa konali v Trnovci nad Váhom. Skúšok som sa zúčastnil so sukou plemena Jagteriér - Alba od Rofa. Skúšky sme absolvovali v I.cena a celkovo na 2. mieste.