PREPARÁCIA

Preparácia zvierat, alebo časti ich tiel, je stará ako ľudstvo samé. Už v praveku sa ľudia obliekali do koží a ozdobovali sa časťami tela zvierat, ktoré bolo treba nejako konzervovať proti hnilobe. Časti zvierat sa využívali  pri rôznych rituáloch, i pri love, kedy sa pokúšali lovci zahalený do koží zveri priblížiť sa k nej a uloviť ju. Samotné techniky preparácie sa vyvíjali postupne. Jedovaté látky na báze arzénu a DDT využívané pri konzervácií koží boli postupne nahradené modernými preparačnými chemickými prípravkami (Molantin, Seibokal), ktoré už sú omnoho priateľnejšie zo zdravotného hľadiska. Preparácia v súčasnej dobe je veľmi dobre prepracovaná z hľadiska samotnej techniky. V minulosti využívané modely  zo slamy, rašeliny a ďalších materiálov dnes takmer úplne vymenili polyuretanové modely vyrábané komerčne a modely polystyrenové. Podstatne väčší dôraz sa kladie na zbavenie sa tuku z kože, ktorý asi v najväčšej miere je lákadlom pre škodcov preparátov pre mole. Táto operácia podstatne ovplyvňuje i samotnú techniku spracovania kože exemplárov. Preparáty v súčasnej dobe predstavujú podstatne živšiu spomienku ako len vyvarená a vybielená lebka zo zveri.  Esteticky sú veľmi pôsobivé a skrášľujú interiéry poľovníckych izieb, rôznych kaštieľov a zámkov. Životnosť preparátov je priamo závislá na kvalite spracovania preparátu, jeho umiestnením a starostlivosťou oň.

Na tejto stránke Vás chcem oboznámiť s výsledkami, domnievam sa peknej preparátorskej práce, takisto s informáciami ako zabezpečiť exemplár pred preparáciou proti znehodnoteniu a o starostlivosti o hotové preparáty, ktorá je veľmi jednoduchá.